Äänestyksen ja arvonnan säännöt

Äänestys on päättynyt.

Eniten ääniä sai korkeushyppääjä Heta Tuuri.

Arvonnan voittivat Mirkku ja Ilkka. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Äänestyksen ja arvonnan järjestäjä
Team Decens / Decens Oy (y-tunnus 2181730-0), Ruskontie 55, 33710 Tampere

Äänestykseen voi osallistua 14.2.2021 saakka maksutta Team Decensin nettisivuilla: teamdecens.fi

Äänestystulos ilmoitetaan 15.2.2021 Team Decensin nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Äänestyksen voittaja on eniten ääniä saanut ehdokas ja hän saa 1.000 euron lisätuen vuodelle 2021.

Äänestääkseen osallistujan tulee ilmoittaa nimensä ja sähköpostiosoitteensa. Yhtä sähköpostiosoitetta kohden voi äänestää vain kerran. Käytämme yhteystietoja vain äänestyksen todentamiseen ja palkinnon arvontaan. Äänestyksen päätyttyä yhteystiedot poistetaan järjestelmistämme. Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Arvonnan palkinto

Äänestykseen osallistuvat voivat halutessaan osallistua myös tuotepalkintojen arvontaan. Kaikkien arvontaan osallistujien kesken arvotaan 2 kpl Decens urheilukasseja. Palkintojen arvo noin 40 euroa. Decens Oy vastaa palkintojen toimittamisesta aiheutuvista kuluista, mutta ei vastaa mahdollisista toimittamisen esteistä.

Palkinnot arvotaan 15.2.2021 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Mikäli emme saa voittajalta vastausta kahden päivän kuluessa, arvomme palkinnon uudestaan.

Facebook/Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin/Instagramiin.

Decens Oy pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Takaisin ehdokassivulle >

Takaisin äänestyssivulle >

————————————–

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Decens Oy (y-tunnus 2181730-0), Ruskontie 55, 33710 Tampere.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Decens Oy, markkinointikoordinaattori Anne Korpula, anne.korpula (at) decens.fi

Rekisterin nimi
Team Decens huippuhetki äänestys 2020

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle: Henkilöt ovat osallistuneet Team Decensin huippuhetki 2020 äänestykseen. Henkilötietoja käsitellään äänten oikeellisuuden toteamiseksi ja äänestyspalkintojen arpomiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä äänestysvalinta. Äänestyksen päätyttyä 14.2.2021 ja arvontapalkinnon luovutuksen jälkeen vastaukset anonymisoidaan ja äänestykseen osallistujien yhteystiedot poistetaan viimeistään 22.2.2021.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöt antavat itse tietonsa osallistuessaan äänestykseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä markkinointiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Käytettävään järjestelmään pääsevät vain Decens Oy:n nimetyt henkilöt henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista

Oikeus nähdä rekisteröityä koskevat henkilötiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Decens Oy on valmis luovuttamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot tämän näin pyytäessä, mutta tietoturvan takaamiseksi tiedot voidaan luovuttaa vain Decens Oy:n toimipisteestä. Tällöin rekisteröidyn täytyy itse saapua noutamaan henkilötietonsa haluamassaan muodossa ja valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Oikeus korjata rekisteröityä koskevat tiedot
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus kieltää tietojen käsittely
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käsittely Decens Oy:n äänestysrekisterissä.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojen poistamista äänestysrekisteristä.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta
Decens Oy on velvoitettu ilmoittamaan henkilötietoja koskevista tietoturvaloukkauksista 72h kuluessa tietomurron havainnosta. Decens Oy pyrkii tekemään tämän ilmoituksen henkilökohtaisesti, mutta varaa oikeuden tehdä ilmoituksen kollektiivisesti asiakasyrityksen yhteyshenkilöä tai julkista mediaa hyödyntäen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity on oikeutettu tekemään henkilötietojen käsittelyä koskevista toimista valitus valvovalle viranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu, yhteystiedot löydät täältä >

 

Takaisin ehdokassivulle >

Takaisin äänestyssivulle >