Team Decens

Team Decens on suomalaisten yksilöurheilijoiden tukiryhmä, joka on perustettu vuonna 2017 helpottamaan urheilijoiden matkaa kohti maailman kärkeä. Team Decensin urheilijoita tuetaan taloudellisesti sekä rakentamalla tukiverkkoa tiedon ja markkinoinnin keinoin.

Tuen tarkoitus on auttaa valittuja urheilijoita menestymään, mutta myös kannustaa kaikkia terveellisiin elämäntapoihin kilpaurheilun kautta. Vastaavasti taustalla toimiva Decens Oy hyötyy yhteistyöstä näkyvyyden ja lisääntyvän tunnettuuden muodossa.

 

Millä kriteereillä Team Decensin urheilijat valitaan?

Emme laita urheilijoita järjestykseen saavutusten tai viimeisten tulosten pohjalta. Pohdimme jokaisen kohdalla, onko Team Decensin tarjoamasta tuesta merkittävää hyötyä. Kuuntelemme siis sydäntämme.

Team Decensin urheilijavalinnossa arvioimme mm.

  • urheilijan halua menestyä
  • urheilijan itselleen asettamia tavoitteita
  • urheilijan valmiuksia panostaa riittävästi harjoitteluun
  • kykyä toimia positiivisena ja kannustavana esikuvana
  • kykyä oman urheilijabrändinsä rakentamiseen median ja sosiaalisen median kautta
  • halua auttaa ja tukea muita Team Decensin urheilijoita
  • mahdollisuuksia saavuttaa menestystä ja omia tavoitteitaan

Mitä urheilijat saavat Team Decensiltä?

  • Vuosittaisen, suoran rahallisen tuen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa harjoittelu ja kilpailutoiminta. Rahallisen tuen määrä neuvotellaan jokaisen urheilijan kanssa erikseen.
  • Urheilijan tarvitsemaa muuta tukea, esim. tietoa harjoittelun kehittämiseen ja ravintotietämyksen parantamiseen tai varusteiden hankkimiseen
  • Tukea urheilijan itsensä markkinoimiseen mm. tiedonvaihdon ja kouluttamisen avulla. Tavoitteena on kasvattaa urheilijan näkyvyyttä mediassa sekä kannattajapohjan laajentaminen. Tämä auttaa urheilijaa myös muiden yhteistyökumppanien hankinnassa ja sitä kautta urheilu-uransa rahoittamisessa.

Mihin urheilija sitoutuu Team Decensiin liittyessään?

Team Decens edellyttää puhdasta urheilua ja fiksua käytöstä myös siviilielämän puolella. Urheilijan on kyettävä toimimaan esikuvana ja roolimallina sekä tuotava positiivista näkyvyyttä tukijoilleen.

Decens Oy saa mm. logonäkyvyyttä Team Decensin urheilijoiden kautta, mutta odotamme saavamme näkyvyyttä myös urheilijoiden omissa sosiaalisen median julkaisuissa. Team Decensiin kuuluminen ei kuitenkaan estä urheilijaa hankkimista itselleen myös muita sponsoreita. Urheilija voi neuvotella ja tehdä sopimuksia muiden sponsoreiden kanssa itsenäisesti lukuun ottamatta Decens Oy:n suoria kilpailijoita.

Team Decens haluaa osoittaa tukensa suoraan urheilijoille ilman välikäsiä ja tämän vuoksi se ei maksa sponsorointitukeaan esim. urheilijarahastoon. Jokainen annettu euro tai esim. varuste menee suoraan urheilijan omaan käyttöön.